Privacybeleid

Indien u deze internetsite bezoekt, kan Coeur du Sud persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Deze website wordt beheerd door Coeur du Sud, met maatschappelijke zetel Vandix BV te Oostende.  Coeur du Sud zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacy policy omschreven doeleinden. Coeur du Sud verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.    Deze privacy policy beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Coeur du Sud m.b.t. deze internetsite, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten t.a.v. uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.  

Doeleinden van gegevensverwerking 
Coeur du Sud verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen.   Coeur du Sud kan de gekregen persoonsgegevens doorgeven aan partners of aan haar aangesloten organisaties.

 

Webshop powered by Marcando